אירוקה – ERROCA  

  ליביס – Libby's  

 בוגבו – Bugaboo 

  Topya  

  כתית – Catit  

  טאיה – Taya  

   רולדין – ROLADIN  

  מרקטו – MARKETO  

   ג׳יאולי – Giolli